กรุณากรอก "หมายเลขบัตรประชาชน" เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

หมายเลขบัตรประชาชน :-     

*** สำหรับท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อลงทะเบียนเครื่องต่อไป

 
All right reserve PSI Holding Co., Ltd. 2010